Page 99 - Voiles-Froid-2020
P. 99

La technologie pour une chaîne
du froid éco-efficaee
Solstice” L4OX m'°ml‘.î."..ï‘.i.î.‘.'m‘f
+ (Fl-455A) _
ewp = 14s g 31mm 33""
.  ‘E? m m...
soisueaoyr ë w- _ V 4
+ (H-izuyn ‘ë l: R-12J4yf
3 -- Ç
GWP < 1 _i u: n45.“
Solstice‘ ze p; l
+ (FHZKAzQ) ..
Gwp < , .5   
511
i:
..
’°
_ .5
k ’ fi n i:
l ' Y : Vÿîÿfi ÿîÿ ÿÿÿÿ 7 7 ÿ ÿ 7
‘ ’, > t -uæodivw-w-auvzsvmvlsvlovsushunt»:
nm,” , i 
. s__
\‘ ‘ . _ _
 
- ‘ ' t‘
i4 i
V] l ,  m]; fluldn Mgorlpàms pour eouvflr Pmumbb
i‘... 4 [ _ i» un promu du réfrigération:
..\ .,. . i V . solufianl a Long bonne me un swp < iso

-_ , b. _ - Meifloun cfficndîb Amrmquc / min finmcisv

.3, I  ;/ - cumnumi. n m-œii-i. ruminant’: nlrln nuvmiudoun

' N  ' . lmminiflnn Iimplm n hcilaà mnimnnr

. . s
Honeywell I Refrigerants cl|mal|fe
www ciimalfle dehon nom
A2L nirzirzzzi; .. izflmänmærfiwmwm A2 |_ ÿîfggääïÿfläiä- «u
lmld «Marne: à _ 2mm ma“ N W-e 0-"
, ,  l “m:  -sdinlnmllmvtrmaowv<lsfl
  "mm  5 m, zmmmmwmim
swp = us GWP < 1 i. ; l _ , ïififfiÿmm"
' _ , “ma”. > : r. u/dnrvinuîln ’_ l
A + 01423410) î < .
GWP< i :
Ilonevwel dlmallfè f." Ilnneywell climalifè
Gif animé
CONTACT@ALTERNACT\FCOM PAGE 99
   97   98   99   100   101